Chúng tôi sẽ thu thập thông tin khi khách hàng đăng ký trên trang web của chúng tôi. Các thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:
- Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
- Tư vấn cho khách hàng
- Liên hệ và giao hàng
Khi đăng ký khách hàng cần nhập những thông tin sau: Họ và tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ chính xác, lời nhắn dành cho chúng tôi (nếu có)

THU THẬP THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như điện thoại, tin nhắn... 

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của quý khách bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của quý khách. Cookie được chỉ định vào máy tính của quý khách và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho quý khách.
Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

SỬ DỤNG COOKIES

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

CHIA SẺ THÔNG TIN